Termine


WICHTIGE INFO Stand 01.07.21:
3-G-Regel (geimpft, getestet, genesen)

gilt bei Theorieprüfungen & Praxisprüfungen
(entfällt bei den Kursen!!!!)

Datum
Kursbeginn

Uhrzeit

Kurs/Modul

Bemerkungen

Mo 12.07.2021

17:00-20:50

GW/B/L17

Fr 23.07.2021

17:00-20:00

AM

Fr 30.07.2021

14:00-20:00

A1/A2/A

Datum
Kursbeginn

Uhrzeit

Kurs/Modul

Bemerkungen

Mo 16.08.2021

17:00-20:50

GW/B/L17

Fr 27.08.2021

17:00-20:00

AM

Datum
Kursbeginn

Uhrzeit

Kurs/Modul

Bemerkungen

Fr 17.09.2021

17:00-20:00

AM

Mo 20.09.2021

17:00-20:50

GW/B/L17

Datum
Kursbeginn

Uhrzeit

Kurs/Modul

Bemerkungen

Mo 04.10.2021

17:00-20:00

BE

Do 07.10.2021

16:00-20:00

F

Fr 15.10.2021

16:00-20:00

CCE

Datum
Kursbeginn

Uhrzeit

Kurs/Modul

Bemerkungen

Mo 12.07.2021

17:00-20:50

GW/B/L17

Mo 26.07.2021

17:00-20:50

GW/B/L17

Datum
Kursbeginn

Uhrzeit

Kurs/Modul

Bemerkungen

Mo 09.08.2021

17:00-20:00

AM

Datum
Kursbeginn

Uhrzeit

Kurs/Modul

Bemerkungen

Mo 13.09.2021

17:00-20:50

GW/B/L17